вторник, 28 февраля 2017 г.

Իմ ուսումնական պլանը.

Ուսումնական տարվա 2 -րդ կիսամյակը այս տարի իմ և իմ դասընկերների համար սկսվեց անակնկալներով: Ազատ որոշումններ կայացնելու, ընտրություն կատարելու հնարավորությունը մեր կրթահամալիրում անակնկալ չէր կարող մատուցել. մենք վաղուց սովոր ենք դրան: Ուղղակի մի տեսակ խորթ է, որ էլ ոչ մի դասաժամ մեր դասարանով միասին չենք լինելու։
Ես այս տարի, ինչ–ինչ հանգամանքներ նկատի ունենալով, ոչ մի բարձրագույն ուսումնական հաստատություն չեմ դիմելու։ Չգիտեմ ՝ որտեղ եմ կարդացել կամ լսել, բայց կրկնեմ ՝ աչքս է հեռուն, այսինքն` ուզում եմ բարձրագույն կրթություն ստանալ դրսում: Դա հետոյի խմդիր է ՝ կապված տարբեր հանգամանքների հետ։ Ուզում եմ լավ մտածել և ճիշտ ընտրություն կատարել։
Այս կիսամյակ ազատ եմ, կարող եմ ընտրել իմ նախասիրած առարկաները, կազմակերպել իմ օրը, զբաղվել սիրած զբաղմունքներով: Ընտրել եմ լեզուներ ՝ հայոց լեզու, անգլերեն, իսպաներեն, որոնց դասերին մասնակցում եմ հաճույքով: Բոլոր դեպքերում իմ նախասիրությունը (հոբբին) եղել և մնում է պարը: Սիրով ճանփորդում եմ ՝ փորձելով բազմազանություն մտցնել առանց այն էլ բազմազբաղ առօրյայում։

среда, 22 февраля 2017 г.

Հավերժ երիտասարդ Տերյանը

Եթե Տերյան, ապա թարմությամբ ու կախարդական ուժով լցված բանաստեղծություններ: Եթե Տերյան, ապա հոգին հանդարտացնող ու բուժող լիրիկական բանաստեղծություններ: Եթե Տերյան, ապա հայրենիքի անմար սիրով ու ցավով լցված բանաստեղծ: Եթե Տերյան, ապա Բանաստեղծ եւ Հասաակական-Պետական գործիչ:
Տերյանի քնարերգությունը անցնելով շատ կարճ ժամանակահատված, ապրում է մինչ այսօր: Արդի են նրա մտքերը, ասելիքը… Ապրում ու շնչում են նրա լիրիկական բանաստեղծությունները…

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ-ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՉ ՏԵՐՅԱՆԸ…

пятница, 25 ноября 2016 г.

Ցուցչային ֆունկցիա

Ցուցչային ֆունկցիա կոչվում է f(x)=ax  ֆունկցիան, որտեղ a-ն 1-ից տարբեր դրական թիվ է:
Ցուցչային ֆունկցիայի հիմնական հատկությունները.
1. Ֆունկցիայի որոշման տիրույթն է իրական թվերի բազմությունը`  D(f)=(- ∞; ∞):
2. Ֆունկցիան դրական է ամբողջ թվային առանցքի վրա:
3. Ֆունկցիան մոնոտոն է ամբողջ թվային առանցքի վրա: Ընդ որում, այն աճող է, եթե a>1 և նվազող, եթե a<1:
4. Ֆունկցիայի արժեքների բազմությունն է դրական կիսաառանցքը՝ E(f)= (0; ∞):
5. Ֆունկցիան չունի զրոներ, մեծագույն և փոքրագույն արժեքներ:
6. Ֆունկցիայի գրաֆիկը հատում է օրդինատների առանցքը՝ (0,1) կետում, քանի որ a=1:
a>1 դեպքում f(x)=ax ֆունկցիայի հատկությունները.
Снимок
 1. Որոշման տիրույթը իրական թվերի բազմությունն է՝ D(f)= (-∞;∞):
  2. Ֆունկցիան դրական է ամբողջ թվային առանցքի վրա:
  3. Ֆունկցիան աճող է:
  4. Արժեքների բազմությունն է դրական կիսաառանցքը՝ E(f)= (0; ∞):
  5. Չունի զրոներ, մեծագույն և փոքրագույն արժեքներ:


0<a<1 դեպքում f(x)=ax ֆունկցիայի հատկությունները.
0,7
 1. Որոշման տիրույթը իրական թվերի բազմությունն է՝ D(f)= (-∞;∞):
  2. Ֆունկցիան դրական է ամբողջ թվային առանցքի վրա:
  3. Ֆունկցիան նվազող է:
  4. Ֆունկցիայի արժեքների բազմությունը դրական կիսաառանցքն է՝ E(f)= (0; ∞):
  5. Չունի զրոներ, մեծագույն և փոքրագույն արժեքներ

среда, 23 ноября 2016 г.

Տերյանը շտեմարաններում

Օգտվել եմ 2016թ.-ի պետական ավարտական և միասնական քննությունների  1-ին և 2-րդմասերի շտեմարաններից:
1.Տողերի դասավորության ո՞ր տարբերակն է ճիշտ:
ա.Կարծես թե սիրո քնքուշ խոսք ասաց նիրհող դաշտերին
բ. Եվ ծաղիկները այդ սուրբ շշուկով իմ սիրտը լցրին
գ. Ծաղիկների մեջ այդ անուրջ կույսի շշուկը մնաց
դ. Արձակ դաշտերի ամայության մեջ նա մեղմ շշնջաց
1) ա,գ,դ,բ
2)դ,բ,գ,ա
3)բ,ա,դ,գ
4)դ,ա,գ,բ
2.Տողերի դասավորության ո՞ր տարբերակն է ճիշտ:1.Առկայծում են կարոտագին, երազուն
2. Այն աստղերը՝ որպես մոմեր սրբազան
3.Մեղմ գիշերի գեղագանգուր երազում
4.Հավերժաբար իրար կապված և բաժան
1) 3,2,1,4
2) 2,3,4,1
3) 2,4,3,1
4) 2,4,1,3
3.Տողերի ո՞ր դասավորությունն է ճիշտ:
1.Կարոտավառ երազում ենք միշտ իրար
2.Միշտ իրար հետ, բայց միշտ բաժան և հեռու
3.Ես ու դու էլ շղթայված ենք իրարու
4.Աստղերի պես և հարազատ, և օտար
1) 1,2,3,4
2) 4,3,2,1
3) 3,2,1,4
4) 3,1,2,4
4.Ո՞ր տարբերակում են ճիշտ նշված բոլոր այն հատվածների համարները, որոնք Վահան Տերյանի «Երկիր Նաիրի» շարքի բանաստեղծություններից են:1. Բայց հին ու նոր քո երգերով կանգնած ես դու կենդանի,
Կանգնած՝ խոհու՜ն, խորհրդավոր ճամփին հնի ու նորի…
2. Իջնում է գիշերն՝ անգութ ու մթին,
Եվ այգը բացվում՝ դառն ու մահահոտ…
3. Ու պետք է քայլել ու քայլել համառ՝
Ապրելու հսկա տենչը բեռ արած:
4. Դու պիտի հնչես, հնչես հաղթական,
Իմ հին հա՛յ լեզու՝ քաղցր ու սրտաբուխ:
5. Որպես լեռն է մեր պայծառ տեսել հազար ձյուն,
Այնպես նոր չեն մեզ համար դավ ու դառնություն:
6. Մա՞հն է արդյոք, թե նի՞նջը քեզ
Պատել, պայծա՛ռ Նաիրի:
1) 1,4,5
2) 2,3,4
3) 1,3,6
4) 2,5,6
5.Ո՞ր բառն է բաց թողած:Վտարանդի, երկրում աղոտ,
Լուսե՜ղ, քեզ եմ երազում,
Եվ հնչում է, որպես աղոթք,
……………………….քո լեզուն:
1) Բիբլիական
2) Վաղնջական
3) Արքայական
4) Հազարամյա
6.Ո՞ր բառն է բաց թողած Վահան Տերյանի «Տխրություն» բանաստեղծության մեջ:Սահուն քայլերով, աննշմար, որպես քնքուշ մութի թև,
Մի………..անցավ՝ ծաղիկ ու կանաչ մեղմիվ շոյելով…
1) աղջիկ
2) ուրու
3) անուջ
4) ստվեր
7.Տրված հատվածներից ո՞րն է Վահան Տերյանի «Fatum» բանաստեղծությունից:1) Անունդ թող փարոս լինի ինձ
Սուտ կյանքի և դառը մահու դեմ…
2) Թող կիտվի խավարն ավելի խրթին,
Եվ չարխինդ ճնշե հողն իմ արյունոտ…
3) Իջնում է նա հուշիկ, որպես իրիկուն,
Օղակելով լույս աստղերը մեկմեկու:

4) Այնպես գգվող է երեկոն անափ,
Ծաղիկներն այնպես նազով են փակվում:
8.Բանաստեղծական հատվածներից ո՞րը Վահան Տերյանի որ բանաստեղծությունից է:ա. Աշուն է, անձրև… Ստվերներն անձև
Դողում են դանդաղ…Պաղ, միապաղաղ
Անձրև՜ ու անձրև՜…
բ. Եվ կարոտակեզ ահա կրկին
Վերադառնում եմ, որ առհավետ
Ունկնդիր լինեմ քո հին երգին
Եվ լամ, լամ անուշ քո երգի հետ…
գ. Ուխտավոր անդուլ, դարերի ժառանգ
Մի հեգ նաիրցի՝ գնում եմ անկանգ-
Թող գուժկան գիշերն ահասաստ դավե
Որքան մութը սև՝ ես այնքան համառ.
Երկնի՛ր, իմ երկիր, հավատով անմար,
Սուրբ է քո ուղին և պսակդ վեհ…
դ. Ե՛վ տանջանք, և՛ բեկում, և՛ թախիծ-
Սև օրեր ես դեռ շա՜տ կըտեսնեմ.
Անունըդ թող փարոս լինի ինձ
Սուտ կյանքի և դառը մահու դեմ…
1.«Իջնում է գիշերն անգութ ու մթին»
2. «Իմ խաղաղ երեկոն է հիմա»
3. «Որպես Լաերտի որդին…»
4. «Աշնան մեղեդի»
1) ա-3,բ-2,գ-1,դ-4
2) ա-4,բ-3,գ-1,դ-2
3) ա-1,բ-4,գ-3,դ-2
4) ա-4,բ-1,գ-3,դ-2
9.Ի՞նչ է Վահան Տերյանի ազգանունը:
1) Տեր-Հովհաննիսյան
2) ՏերԳրիգորյան
3) Տերտերյան
4) Տեր-Հակոբյան
10.Ո՞ր պնդումը ճիշտ չէ Վահան Տերյանի ստեղծագործությանվերաբերյալ:1) «Մթնշաղի անուրջներ» շարքում կան տխրության, թախծի տրամադրություններ, ինչպես նաև գարնան պատկերներ:
2) Վ.Տերյանը իր բանաստեղծությունները դասավորեց շարքերի մեջ՝հետևելով ՀովհԹումանյանին:
3) «Երկիր Նաիրի» շարքում բանաստեղծն արտահայտել է տագնապ հայրենիքի ապագայի համար, կարոտ հայրենիքի, հայրենի գյուղի հանդեպ:
4) Վահան Տերյանը գրել է նաև սոնետներ, տրիոլետներ և գազելներ:
11.Նշվածներից ո՞րը բանաստեղծական ժողովածու չէ:
1) 
Վահան Տերյան, «Աշնան երգ»
2) Դանիել Վարուժան, «Հեթանոս երգեր»
3) Պարույր Սևակ, «Մարդը ափի մեջ»
4) Միսաք Մեծարենց, «Ծիածան»
12.Ի՞նչ է նշանակում բանաստեղծական շարք:1) լեզվական և բովանդակային ներքին ընդհանրություն ունեցող բանաստեղծությունների ամբողջություն
2) տարբեր թեմաներով գրված բանաստեղծությունների ժողովածու
3) տասը բանաստեղծությունից բաղկացած ժողովածու
4) մի քանի մասերից բաղկացած երկար բանաստեղծություն
13.Ո՞ր շարքում են միայն Վահան Տերյանի բանաստեղծական շարքերը:1) «Մթնշաղի անուրջներ», «Ծիածան»
2) «Գիշեր և հուշեր», «Կատվի դրախտ»
3) «Ոսկե շղթա», «Կարուսել»
4) «Ոսկի հեքիաթ», «Հեռացումի խոսքեր»
14.Ո՞վ է իր բանաստեղծական շարքերից մեկի անվանումը կապել Հայաստանի հնագույն անուններից մեկին:1) Հովհաննես Թումանյանը
2) Դանիել Վարուժանը
3) Վահան Տերյանը
4) Ավետիք Իսահակյանը
15.Տողերի դասավորության ո՞ր տարբերակն է ճիշտ:ա. Իմ բացված սրտում հնչում է մի երգ
բ. Կարծես կանչում է ինձ մի քնքուշ ձեռք
գ. Անտես զանգերի կարկաչն եմ լսում
դ. –Կարծես թե մեկը ինձ է երազում
1) ա,գ,դ,բ
2) բ,գ,դ,ա
3) դ,բ,գ,ա
4) գ,ա,դ,բ

понедельник, 21 ноября 2016 г.

«Մուշեղ Գալշոյան» մեդիափաթեթ

Կենսագրություն
Մուշեղ Գալշոյանը (1933-1980) ծնվել է ու մեծացել Հայաստանի Թալինի շրջանում, բայց նրա մեջ մինչև կյանքի վերջը շատ ուժեղ մնաց սասունցի լինելու գիտակցությունը։ Նրա ծնողները սասունցի փախստականներ էին, որոնք Արևելյան Հայաստան հասնելով՝ բնակության վայր ընտրեցին Թալինը։ Գալշոյանը կարծես ներծծել էր իր մեջ Սասնա երկրին վերաբերող բոլոր հուշերն ու տեղեկությունները, և հետագայում, երբ սկսեց գրել ջարդից վերապրած սասունցիների մասին, թվում էր, թե նա ինքը եղել էր նրանց հետ Սասնա լեռներում, ապրել նրանց խաղաղ կյանքը, ջարդի ու տեղահանության մղձավանջը։
Սովորել է Երևանի գյուղատնտեսական ինստիտուտում, աշխատել մասնագիտությամբ, ապա դարձել լրագրող։ «Ավանգարդ» թերթում և«Գարուն» ամսագրում աշխատած տարիներին, լրագրական հոդվածներին զուգընթաց, գրեց իր առաջին վիպակը՝ «Ձորի Միրոն», որը նրան բերեց հասուն գրողի համարում։ Ձորի Միրոն սասունցի փախստական է, ով կորցրել է ընտանիքը, բոլորի հետ հասել Թալին և տուն կառուցել։ Բայց նրա կառուցած տունը նայում է գյուղի հակառակ կողմը։ Միրոն խռոված է աշխարհից այն ամենի համար, որ կատարվեց իրենց հետ։ Աշխարհը չուզեց նրանց պաշտպանել, իսկ իրենք չկարողացան պաշտպանվել։ Եվ արժանապատվություն ունեցող, նահապետական բարձր ավանդույթներով դաստիարակված մարդն այլևս չի ներում իրեն և ուրիշներին իրենց հետ պատահածի համար։ Փախստականի կերպարի այսպիսի մեկնաբանությունը նորություն էր մեր արձակում։ Գալշոյանը հրաշալի գիտեր Սասունի բարբառը, գաղթական սասունցիների հոգեբանությունը, երազանքները և իր պատմվածքներում ստեղծեց սասունցիների տպավորիչ կերպարներ` հմտորեն օգտագործելով բարբառի հնարավորությունները:
Գալշոյանը լավ պատմող էր, հետպատերազմյան հայ արձակի լավագույն պատմողներից մեկը։ Սուր դիտողականությամբ, չափի նուրբ զգացումով, նա պատմում էր իր հերոսների մասին, առանց պաթոսի, առանց մանրամասն նկարագրությունների, բայց ստեղծում էր գունեղ, տեսանելի կերպարներ։ Նրա պատմվածքները կարդացողներն անմիջապես պատկերացնում էին այդ համառ, «կող ունեցող» գեղջուկներին, որոնք, օրինակ, կարող էին «հերսոտել» ու քանդել նոր խփված փայտե հատակը, որովհետև սովոր էին ապրել հողի հետ անընդհատ ու անմիջական շփման մեջ, իսկ տախտակը կտրում էր նրանց հողից։ Մեկ ուրիշը կարող էր գիշերվա կեսին, քեֆից հետո, հետ գնալ հրավիրողի տունը և իր կենացը, որ ասել էր գինովցած վիճակում, ետ առնել, որովհետև մարդը արժանի չէր այդ կենացին։ Բոլորն իրենց մեջ պահել են սասունցիական այս գծերը, որոնք փոխված, բնականությունից հեռացած աշխարհում նաև ծիծաղելի ու անտեղի են թվում։ Բայց նրա հերոսներին այդ չի շփոթեցնում։ Նրանք երբեք ծնկի չեն գալիս։ Իրենց կյանքի ցանկացած պահին նրաք կարող են ընդվզել կյանքի ու նրա այն օրենքների դեմ, որոնք աղավաղում են մարդու կյանքն ու կերպարը։ Այն կրակը, որ վառվում էր Գալշոյանի հերոսների մեջ, վառվում էր իր՝ Գալշոյանի մեջ, և այս ներքին հոգեհարազատությունը շատ էր օգնում նրան իր կերպարներն ստեղծելիս։ Մուշեղ Գալշոյանը մահացավ 1980թ-ին, Կաթնաղբյուր գյուղում, հրացանի պատահական կրակոցից, հայրենի դաշտում։
Ստեղծագործություններ 
http://gradaran.mskh.am/node/4360 
http://www.abcd.am/abcd/bookview_v2_4.php?p_id_text=7050#.VlMtfNLhDcc
http://gradaran.mskh.am/sites/default/files/Mushegh-Galshoyan-cirani%20car.pdfвторник, 15 ноября 2016 г.

Նախագիծ 2. Իրական թվեր

Սովորական և տասնորդական կոտորակներ
Կոտորակները լինում են տասնորդական և սովորական։ Սովորական կոչվում են հարաբերություն ցույց տվող կոտորակները՝ 1/6, 5/9, և այլն։ Իսկ տասնորդական՝ ստորակետով գրվող թվերը՝ 5.8, 2.5, 9.4, և այլն։
Սովորական կոտորակները իրենց հերթին բաժանվում են երկու խմբի՝ կանոնավոր և անկանոն։ Կոտորակը կոչվում է կանոնավոր, եթե նրա համարիչը փոքր է հայտարարից և անկանոն, եթե համարիչը մեծ կամ հավասար է հայտարարից։
Սովորական կոտորակների համեմատումը
Նախ պետք է ստուգել կոտորակների նշանները, եթե դրանք տարբեր են, ապա դրական նշանով կոտորակը ավելի մեծ է։ Եթե նույն նշանի են, ապա պետք է նրանց բերել ընդհանուր հայտարարի։ Թվերը շատ չմեծացնելու համար պետք է որպես ընդհանուր հայտարար ընտրել այդ կոտորակների հայտարարների ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը։ Երբ կոտորակները արդեն բերված են ընդհանուր հայտարարի համեմատում ենք համարիչները՝ մեծ հայտարարով կոտորակը ավելի մեծ է (բացասական կոտորակների դեպքում հակառակը)։
Տասնորդական կոտորակների համեմատումը
Նախ պետք է ստուգել կոտորակների նշանները, եթե դրանք տարբեր են, ապա դրական նշանով կոտորակը ավելի մեծ է։ Եթե նույն նշանի են, ապա նախ համեմատում ենք նրանց ամբողջ մասերը։ Մեծ ամբողջ մաս ունեցող կոտորակը ավելի մեծ է (բացասական կոտորակների դեպքում հակառակը)։ Եթե դրանք հավասար են, ապա համեմատում ենք նրանց կոտորակային մասերը (ստորակետից աջ)։ Մեծ կոտորակային մաս ունեցող կոտորակը ավելի մեծ է (բացասական կոտորակների դեպքում հակառակը)։
Կլորացումը
Տասնորդական կոտորակը կլորացնելու 3 եղանակ կա՝ վերև, ներքև, համեմատական։
Տասնորդական կոտորակը վերև կլորացնելու համար՝ նրա ամբողջ մասին գումարում ենք 1։
Ներքև կլորացնելու համար՝ ամբողջ մասից հանում ենք 1։
Տասնորդական կոտորակը համեմատական կլորացնելու համար՝ նայում ենք նրա կոտորակային մասին, եթե ամենաբարձր կարգում գրված թիվը փոքր է 5-ից ապա կլորացնում ենք ներքև, եթե մեծ կամ հավասար է 5, ապա կլորացնում ենք վերև։
Թվի մաս և տոկոս
Թվի մաս հաշվելը թվի բազմապատկման գործողությունն է այլ իմաստով։ Օրինակ՝ a թվի b մասը հաշվելու համար պետք է պարզապես հաշվել a*b արտահայտության արժեքը։
Իրականում տոկոս հասկացությունը մաթեմատիկայի մաս չի կազմում, այն պարզապես հին ժամանակներից եկած հաշվարկման մեթոդ է։ Տոկոսից մաս անցումը մեկ քայլ է, պետք է տրված թիվը մաժանել 100-ի և ստանալ մաս արտահայտող թիվ։ Օրինակ՝ թվի 20%-ը թվի 0.2 մասն է։
Չափումներ կատարելու համար առօրյա կյանքում օգտագործում ենք չափման միավորներ։ Դրանցից են՝
Երկարություն- միլիմետր, սանտիմետր, մետր, կիլոմետր․․․
Զանգված- միլիգրամ, գրամ, կիլոգրամ, ցենտներ, տոննա․․․
Մակերես- միլիմետր քառակուսի, սանտիմետր քառակուսի, մետր քառակուսի, հեկտար, ար․․․
Ժամանակ- վայրկյան, րոպե, ժամ, օր, ամիս, տարի․․․
Արագություն- կիլոմետր/ժամ կմ/ժ, մետր/վայրկյան մ/վ․․․
Բացասական թվեր
Բացասական թվերը թվային ուղղի վրա 0-ից ձախ գտնվող թվերն են։ Դրանց գրագրության մեջ սկզբում դրվում է «-» նշանը։
Թվի հակադիրը թվային ուղղի վրա նրա համաչափն է 0-ի նկատմամբ, գրառման մեջ տարբերությունը «-» նշանն է։
Թվի բացարձակ արժեքը թվի հեռավորությունն է 0-ից, կարող է լինել միայն դրական և արտահայտվում է ոչ բացասական իրական թվերով։
Իրական թվերը կարելի է պատկերել որպես անվերջ երկար ուղիղ` թվային ուղիղ կամ իրական ուղղի կետեր, որտեղ ամբողջ թվերին համապատասխան թվերը ինտերվալներ են: Իրական թվերն են ռացիոնալ և իռացիոնալ թվերը:
Յուրաքանչյուր իրական թիվ կարող է որոշվել հնարավոր անվերջ տասնորդական ներկայացմամբ, որտեղ յուրաքանչյուր հաջորդ թվանշանը չափվում է նախորդից մեկ տասնորդականով տարբերվող միավորներով։
Իրական թվերի բազմությունը նշանակում են R տառով: Դրական տասնորդական կոտորակները, հատվածների երկարությունները բացասական տասնորդական կոտորակները և զրոն կազմում են իրական թվերի բազմությունը: Օր. 0, 18,25 և -25,31:
Ռացիոնալ թվերը դրանք m/n տեսքի թվերն են, որտեղ m € Z իսկ n € N…
Ռացիոնալ թվերը ներկայացվում են սովորական կոտորակի՝ m/n տեսքով, որտեղ համարիչը ամբողջ թիվ է, իսկ հայտարարը՝ բնական թիվ, օրինակ՝1/3։
Կոտորակի հասկացությունը առաջացել է մի քանի հազարամյակ առաջ,  իրերի երկարության, զանգվածի, մակերեսի չափման համար։ Մարդիկ հասկացան, որ միայն ամբողջ թվերը բավարար չեն և անհրաժեշտ է մասի հասկացություն՝ կեսի, երրորդի և այլն։Ռացիոնալ թվերի բազմությունը նշանակվում է Q տառով(լատիներեն՝ Quotient-քանորդ բառից): Օր. 5/8, -2/3 և այլն:
Իռացիոնալ թիվը իրական թիվ է, որը ռացիոնալ չէ, այսինքն, այն հնարավոր չէ ներկայացնել m/n կոտորակի տեսքով, որտեղ m-ը ամբողջ թիվ է, իսկ n-ը՝ բնական թիվ։ Իռացիոնալ թիվը կարող է ներկայացվել անվերջ, ոչ պարբերական տասնորդական կոտորակի տեսքով։ Իռացիոնալ թվեր են նաև արմատով թվերը՝Օր. √15, √2։
Իռացիոնալ թվերի բազմությունը նշանակում են լատինական I մեծատառով։
Միայն իռացիոնալ թվերը կարող են ներկայացվել անվերջ տասնորդական կոտորակի տեսքով: Իռացիոնալ թվերի բազմությունը թվային առանցքի վրա միշտ խիտ է, այսինքն,ցանկացած երկու թվերի միջև գոյություն ունի իռացիոնալ թիվ: Իռացիոնալ թվերի բազմությունը անհաշվելի է: